Konferencja w Spale

  • -

We wrześniu 2015r.  MicroBios-Eko był uczestnikiem i współorganizatorem konferencji w Spale. Tematem tego spotkania było: ,Gospodarka wodno-ściekowa w gminach w nowej perspektywie finansowej 2014-2020” Podejmowano następujące tematy: „Kryteria i zasady wyboru rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (uwarunkowania prawne, ekonomiczne, technologiczne,..

Read More