Korzyści

Suszenie osadów ściekowych pozwala na ich bezpieczną i skuteczną utylizację poprzez spalenie lub użycie wtórne, np. jako składnika cementu. Zastosowanie kompaktowego urządzenia do osuszania pozytywnie wpływa na środowisko naturalne, po pierwsze, z uwagi na zagospodarowanie osadów oraz spożytkowanie ich potencjału bioenergetycznego, po drugie, poprzez ograniczenie przewozu tych substancji pomiędzy miejscami zagospodarowania, po trzecie, dzięki zastosowaniu odpowiednich komponentów linii technologicznej proces w minimalnym stopniu oddziałuje na środowisko.
Największe korzyści to zagospodarowanie zalegających osadów, redukcja szkodliwych oparów, zmniejszenie objętości osadów ułatwiające ich transport oraz uzyskanie produktu będącego źródłem energii odnawialnej, niestanowiącego zagrożenia dla środowiska.

Pozostałe zalety to niskie koszty transportu dla klienta ze względu na obniżoną masę produktu, łatwość przechowywania, wysoka wartość energetyczna oraz wiele możliwości wykorzystania finalnego produktu. To wszystko potwierdza ekologiczną i ekonomiczną zasadność zastosowania suszarni mikrofalowej.

Oferta

Proces suszenia

Schemat urządzenia

Korzyści