• -

W dniach  14-15 kwietnia odbywa się konferencja poświęcona tematowi:
Gospodarka wodna i ściekowa w gminach – dzisiaj i jutro.

Na przykładzie województwa mazowieckiego
Nasza firma jest partnerem i uczestnikiem tej konferencji.

Konferencja skierowana jest do jednostek samorządowych i ich spółek eksploatujących systemy wodociągowe i kanalizacyjne w gminach i miastach, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych oraz przedsiębiorstw gospodarki komunalnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału, w konferencji technicznej, której głównym celem jest prezentacja wyników analizy obecnego stanu zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków w gminach województwa mazowieckiego oraz wskazanie rozwiązań, najwłaściwszych z punktu widzenia technologicznego i technicznego, w odniesieniu do wszystkich elementów tworzących system wodociągowy i kanalizacyjny, a także prezentacja dokonań miasta Marki w zakresie przyjętej ścieżki rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.