Konferencja w Korbielowie

  • -

20 listopada 2015r. w Korbielowie odbyła się Konferencja „Przyszłość gospodarki osadami ściekowymi w Polsce wg dyrektywy ściekowej i przepisów krajowych”.
Podczas konferencji zaprezentowano innowacyjną technologię osuszania osadów ściekowych metodą mikrofalową.

Organizatorem i pomysłodawcą konferencji była sosnowiecka firma MicroBIOS-eko sp. z o.o.
Podjęcie ważnego tematu spowodowało, że patronat nad konferencją podjął Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Polska Izba Ekologii oraz Klaster Wodny Dorzecza Odry i Wisły.

Licznie przybyli goście mogli wysłuchać ciekawych referatów podejmujących aktualna problematykę wodną i ekologiczną.
Pan prof. Jerzy Zwoździak – wiceprezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie mówił o przyszłości gospodarki osadami ściekowymi w Polsce wg dyrektywy ściekowej. Co przybliżyło zebranych do przepisów związanych z tą gospodarką.

Prezes Zarządu MicroBios-Eko sp. z o.o. pan Marcin Kwiecień –przedstawił innowacyjne technologie gospodarki osadami ściekowymi wdrażane w Polsce , w tym głównie technologię mikrofalową, której jest pomysłodawcą i konstruktorem.
Energetyczne Wykorzystanie biomasy roślinnej z osadami ściekowymi – było kolejnym ciekawym referatem przedstawionym przez Sławomira Madejskiego – eksperta ds. energetyki SPOT Centrum Badawczo-Rozwojowe Energetyki.
Ostatnim, ale jakże ważnym wystąpieniem był referat: Finansowanie inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej i energetyce w perspektywie 2014-2020, który przedstawił pan Przemysław Jura – prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Podczas konferencji wszyscy goście udali się autokarem do Łękawicy koło Żywca, gdzie na terenie tamtejszej oczyszczalni ścieków zostało zaprezentowane funkcjonowanie urządzenia do osuszania osadów ściekowych metodą mikrofalową.
Zaprezentowana technologia jest nowatorska, efektywna, ekonomicznie zasadna i umożliwia zastosowanie w dotychczas niemożliwych lokalizacjach. Zalety urządzenia, jego funkcjonowanie i możliwości doprowadziły do wielu gorących i owocnych rozmów kuluarowych.

Podziękowania Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej – LINK

 

Patronatami konferencji byli: