Seminarium w Warszawie

  • -

30 Listopada MicroBios-Eko był uczestnikiem i partonem seminarium, którego tematem była:
Stabilizacja komunalnych osadów ściekowych.

Zaproszenie do udziału w seminarium pt. Stabilizacja komunalnych osadów ściekowych – LINK
więcej informacji dostępne także na seidel-przywecki.pl