Oferta

Kompaktowa suszarnia mikrofalowa to światowa innowacja ze względu na wprowadzone rozwiązania technologiczne i przestrzenne.
To urządzenie przeznaczone do osuszania osadów ściekowych i innych materiałów o wysokim stopniu uwodnienia. To niewielkie urządzenie wykorzystujące energię mikrofal do osuszania w sposób ciągły. Instalacja jest wykonana w oparciu o nagrzewnice mikrofalowe z wykorzystaniem taśmy jako nośnika materiału osuszanego. Instalacja jest wybudowana w postaci modułów, pozwalających na skonfigurowanie urządzenia odpowiednio do potrzeb danego podmiotu. Moc zainstalowana od 40 kWh - 120 kWh w zależności od potrzeb. Montaż modułów nie wymaga wykorzystywania sprzętu specjalistycznego czy stawiania specjalnych budynków.

Wielkość pojedynczego modułu jest przystosowana do transportu na standardowym samochodzie o ładowności do 3,5t.i długości paki 5 mb. Moduł instalacji składa się z pojedynczych głowic grzewczych wyposażonych w wszystkie instalacje pozwalające na indywidualną pracę głowicy oraz całego pojedynczego modułu. Podstawowe moduły zostały wyposażone w standardowe generatory mikrofal (magnetrony), falowody są indywidualnie projektowane i stanowić integralną część pojedynczego elementu grzewczego. Każdy magnetron jest wyposażony w indywidualny układ zasilania. Układ sterowania zapewnia sterowanie wszystkimi układami wchodzącymi w skład modułu. Układ sterowania jest umieszczony w osobnej szafie sterowniczej, która jest integralną częścią instalacji.

Układ sterowania pojedynczym modułem zapewnia sterowanie mocą pracy magnetronów. Moc czynna pobierana z sieci przez jeden moduł grzewczy nie jest większa niż 10kW. Układ zasilania magnetronów zapewnia ograniczenie prądu rozruch układu do wartości umożliwiającej pracę układu przy standardowych zabezpieczeniach. Wydajność pojedynczego modułu jest ściśle uzależniona od rodzaju mokrego materiału wsadowego i jego stopnia uwodnienia. Instalacja jest przystosowana do pracy ciągłej. Przeglądy konserwacyjne instalacji nie ograniczają pracy instalacji na czas max. 8godz. w okresie 90 dni. Instalacja jest wyposażona w strefę załadunku pozwalająca na ciągłe podawanie mokrego (uwodnionego) materiału do urządzenia. Instalację jest wyposażona w strefę pakowania osuszonego materiału.

Dokumentacja techniczna zawiera:
Opis zastosowanych rozwiązań;
Rysunki, schematy;
Instrukcję eksploatacji;
Instrukcję obsługi;
Odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia instalacji
w zgodzie z istniejącymi przepisami.

Ilość osób koniecznych do obsługi jednego modułu łącznie z strefą załadunku i rozładunku to dwie osoby. Rozbudowa instalacji o kolejne moduły nie powinna zwiększać ilości osób do obsługi.

Oferta

Proces suszenia

Schemat urządzenia

Korzyści