Proces suszenia

Opis procesu technologicznego

Surowiec jest podawany w formie rozdrobnionej do kosza zasypowego a stąd poprzez warstwownicę na taśmę. Na taśmie surowiec przesuwa się pod kolejnymi głowicami mikrofalowymi. Głowice mogą być w zależności od potrzeb zaprogramowane na cykl pracy ciągły oraz zmienny, co pozwala na obniżenie zużycia energii elektrycznej. Nagrzewanie materiału następuje na zasadzie przemiany energii mikrofal na ciepło w całej objętości wsadu.

Źródłem promieniowania są generatory mikrofal (magnetrony) umieszczone w głowicach. W magnetronie energia mikrofal generuje się z energii elektrycznej. Promieniowanie mikrofalowe jest pochłaniane przez osad na zasadzie polaryzacji dipolowej odpowiadającej za grzanie mikrofalowe i przewodnictwo jonowe. Emitowane promieniowanie mikrofalowe rozchodzi się w postaci wzajemnie przenikających się drgań elektrycznych i magnetycznych.

Dla zapewnienia równomiernego nagrzewania wsad jest przemieszczany pod głowicami grzewczymi ma taśmociągu. Głowice grzewcze umieszczane są na konstrukcji w taki sposób by całość generowanych mikrofal przekazywana była do nagrzewania wsadu. Głowice ułożone są równomiernie na całej długości nagrzewnicy. Nagrzany materiał wsadowy suszy się przez intensywne odparowanie wody. Wytwarzane opary są odprowadzane do kanału wentylacyjnego.

Oferta

Proces suszenia

Schemat urządzenia

Korzyści